VDA İNTERAKTİF HOTEL TV SİSTEMLERİ

     VDA - OTEL TV Sistemleri, dünyaca tanınmış, büyük otellerde kullanılmaktadır. Karadağ ve Ege Bölge temsilcisi Ege Elektronik Lab ,TürkiyeTemsilcilik ve Genel Distribütörl. üstlendiği ürünleri bütün Türkiye'de hizmete sunmaktadır. Tüm ürünlerde elektronik kilit tertibatlı program hafızaları , ses üst limit sınırlaması , amacı dışında kullanma ve hırsızlığa karşı emniyet tertibatı gibi özellikler standart olarak bulunmaktadır . Özellikle kolay taşınabilen ürünlerde çalınmaya karşı eşya bağlantısı, banyo için ek hoparlör ve bağlantı soketleri vardır. 

     VDA'nın yeni Hotel TV Sistemi otel müşterisine büyük konfor ve yenilikler ,otel işletmesine  ise yönetimde büyük kolaylık ,eleman sayısından tasarruf, çabuk hizmet imkanı ve kaçakların önlenmesi gibi çok önemli avantajlar sağlamaktadır.

     VDA Sistemi, merkezi bilgisayara bağlanarak Welcome Page, Pay-TV,Check-Out,Lisan vs. gibi özelliklerin direkt otel bilgisayarından da kumanda edilebilmesini mümkün kılar. Personelin daha hızlı ve verimli çalışmasını sağladığı gibi minibar kaçaklarını önler, Pay-TV, İnternet ve Oyun Servisleri ile otele ek gelirler sağlar. Oteldeki aktivitelere yönlendirmeye yardımcı olur.


     OTEL TV Sistemleri, size bir bilgisayarla yapabileceğiniz her şeyi ve daha fazlasını otel odanızda gerçekleştirebilme olanağı sunar; E-mail alıp gönderme ,internette sörf,PAY-TV, Video on demand özellikleri, Oyunlar,Chat ve odalararası iletişim ve daha fazlası bu teknoloji ile parmaklarınızın ucunda bulunmaktadır. Sistemin size sunduğu olanaklardan sadece birkaçı:    
        Pay TV
İnternette sörf / E-mail alıp-gönderme
İnteraktif video oyunları
Chat (Odalararası ve internette)
Video on Demand
Seminer kanalı
Yangın alarmı (TV anonsu)
Lisan seçimi (10 lisan seçenek)
TV Arıza kontrolü
Dahili hafıza ve uzaktan erişim
Merkezden ses limiti ayarı
TV yayını üzerinden müzik ve radyo kanalları
Welcome screen (Hoşgeldiniz mesajı)
Mesaj /Oda Servisi
TV kanallarının VDA merkezinden programlanabilmesi
Uyandırma servisinin TV üzerinden yapılabilmesi
PMS Link (Sistemin otel işletim sistemiyle entegrasyonu)
Elektronik kilit (Ayarların tek elden kontrolü) 
İnfo sayfaları (Reklam alınabilir ve reklam gelirleri sistem maliyetini önemli ölçüde karşılamaktadır.)
House keeping(Arıza,minibar,temizlik bilgileri bildirimi)
Oda hesabı ve express check-out (sistemden hızlı ödeme)
 
POWER TV DEMO      
Power TV yi test etmek için resme tıklayınız.  
 VDA Power TV broşürü için
yandaki resme tıklayınız.
 
     

VDA-POWER TV INTELLIGENT OTEL ODASIYLA ENTEGRE ÇALIŞIR
Otel Management Sist.de modern bir software kullanıldığı taktirde tüm sistem otel serverından da takip edilebilir ve PAY TV ücretleri, Minibar, Room Servis hesapları otomatik olarak otel serverına işlenebilir ve müşteri hesabına kaydedilir. VDA Sistemi , dünyanın belli başlı Hotel Management Software'leri ile çalışabilmekte ve her tür yazılım ile entegre edilebilmektedir.

SİSTEM VE TV ÖZELLİKLERİ
Kombine Internet / Intranet fonksiyonları - TCP / IP ve HTTP protocol ile haberleşme - Sistem ve oda TV monitorleri standartHTML (3.2) - Javascript (1.1) ' i destekler.

KULLANILAN YAZILIMLAR
Intranet / Internet uygulamaları - Windows 2000 / XP -SQL Anywhere database.

ÖZELLİKLER
Mono sound, A2/NICAM Stereo seçeneği, 99 TV Programı+1 AV,TV üzerinden radyo özelliği, On screen display,4 Digit Green 7- segment display özelliği, HTML Headend Server üzerinden Instant Teletext özelliği.

TV MONİTÖRÜNDE BULUNAN BAĞLANTILAR 
A/V, S CART Konnektör; arka panelde harici hoparlör için (Banyo) DIN konnektör I 2 bus için 6 pin'li RJ11 Service konnektör , Kulaklık jakı (Ön panelde 3,5mm), F konnektör: RF - Cable Modem / Tuner bağlantısı için . RJ - 45 konnektör: Ethernet version'u için ,IEC konnektör to tuner in Ethernet version.

EKRAN ÖLÇÜLERİ
17" - 21" - 25" - 28" CRT TV 15" - 17" - 20" - 23" - 30 " LCD TV / 32" - 42" Plasma TV

İlk renkli televizyon gösterisini 1928'de John Logie Baird gerçekleştirdi, ama ticari amaçlı renkli televizyon sistemlerinin geliştirilmesi için bunun üzerinden 25 yıl geçmesi gerekti. Bunlardan ilki, 1954'te ABD'de geliştirilen ve bugün ABD'nin yanı sıra Kanada, Meksika ve Japonya'da hâlâ kullanılmakta olan NTSC'dir ("Ulusal Televizyon Sistemleri Komitesi" anlamına gelen İngilizce National Television Systems Committee sözcüklerinin basharflerinden). PAL sistemi ise ("Satır Atlamalı Faz" anlamına gelen Phase Alterna-tion Line sözcüklerinin basharflerinden) NTSC'nin değişik bir biçimidir ve Almanya Federal Cumhuriyeti'nde geliştirilmiştir. Türkiye'de ve Fransa dışındaki öbür Avrupa ülkeleri ile Avustralya'da bu sistem kullanılmaktadır. Fransa, SSCB, Macaristan ve Cezayir'de ise SECAM ("Bellekli Elektronik Renk Sistemi" anlamına gelen Fransızca cüklerinin başharflerinden) sistemi kullanılmaktadır. 
Renkli Televizyon Beyaz da içinde olmak üzere hemen her renk, uygun miktarlardaki kırmızı, yeşil ve mavi ışığın karıştırılması yoluyla elde edilebilir (bak. çizim). Renkli televizyon işte bu ilkeye dayanır. Renkli televizyon kamerasında üç kamera tüpü vardır. Bunlardan birinde yalnızca kırmızı ışığı geçiren bir filtre, ikincisinde yalnızca yeşil ışığı geçiren bir filtre, üçüncüsünde de yalnızca mavi ışığı geçiren bir filtre vardır. Stüdyo sahnesinin görüntüsü aynalar aracılığıyla her üç tüpün üzerine düşürülür. Tüpler, yukarıda anlatılan siyah-beyaz televizyon kamerası tüpleri gibi çalışır ve her tüp bir resim sinyali ve eşzamanlama vurusu üretir. Kırmızı filtreli kamera tüpünden gelen sinyal, sahnenin kırmızı bölümlerini; öbür ikisinden gelen sinyaller de yeşil ve mavi bölümlerini temsil eder. Modern kameralarda, özellikle de ucuz olanlarında daha az tüp vardır. Siyah-beyaz kameralardakine benzeyen ışığa duyarlı kaplama, ayrı renk sinyallerinin üretilebilmesini sağlayan bir renkli filtreler mozaiğiyle örtülmüştür. Eğer üç kamera tüpünden alınan sinyaller yükseltilir ve birinin ekranı kırmızı, birininki yeşil, birininki mavi renkte ışıyan fosforışıl maddeyle kaplı üç katot ışınlı tüpe beslenir ve sonuçta elde edilen resimler aynalann yardımıyla üst üste düşürülürse, ekranda yalnızca kırmızılar, yeşiller ve maviler değil, özgün sahnenin bütün renkleri görülür ya da bir başka deyişle ekran tam renkli hale gelir. Renkli televizyon göstericileri böyle çalışır. Üç ayrı renk sinyalinin iletimi için kullanılan frekans bandı genişliği, bir siyah-beyaz verici istasyonun frekans bandı genişliğinin yaklaşık üç katıdır ve bu nedenle de üç ayrı renk sinyali gönderilmesi ekonomik değildir. Bu sorun, seçiklik derecesi (ayrıntı miktarı) yüksek siyah-beyaz bir resim gönderilip bunun içinin, çok daha az ayrıntıya inmek koşuluyla, renkle doldurulması yoluyla çözülür. Bu, insan gözü açısından da kabul edilebilir bir çözümdür. Renge ilişkin bilgi, "siyah-beyaz" görüntü sinyaline eklenen bir alt taşıyıcı dalgayla taşınır, böylece ek bir bant genişliğine gerek kalmaz. Bu alt taşıyıcı dalga, siyah-beyaz bir alıcıda hemen hemen hiç fark edilmediği için sistem biı açıdan da uygundur. Bu yöntemle, her üç renge ilişkin bütün bilgi, bir siyah-beyaz verici istasyonunun kullandığı frekans bandından daha geniş olmayan bir frekans bandına sıkıştırılabilir. Basit sistem için anlatılan üç ayrı katot ışınlı tüp, alıcıda tek bir tüp halinde birleştirilmiştir. Bu tüpün izleme ucu, üzerinde minik üçgenler biçiminde düzenlenmiş yaklaşık 1,7 milyon fosforışıl nokta bulunan bir ekran oluşturur. Üçgen gruplarından birinin üzerine bir elektron demeti çarptığında, üçgendeki noktalardan biri kırmızı, öbürü yeşil, üçüncüsü de mavi renkte ışır. Tüpün öteki ucuna üç elektron tabancası yerleştirilmiştir. Üzerinde küçük, yuvarlak delikler bulunan ve elek denen bir metal levha, elektron demetinin başka bir renkten fosforışıl nokta üzerine düşmesini önler; yani, örneğin yeşil tabancadan çıkan elektron demeti her üçgende yalnızca yeşil renkte ışıldayan noktanın üzerine düşer. Eğer bir üçgendeki her üç nokta üzerine de aynı anda kendi elektron demetleri düşmüşse, üçü de ışıldar; ama bu noktalar birbirine o kadar yakındır ki, göz bunlan tek bir beyaz ışık noktası olarak algılar. Japonya'da geliştirilmiş olan Trinitron tüpünde, sıra halinde üç demet üreten tek bir elektron tabancası bulunur. Bunun perdesi yanklıdır ve tüpün yüzeyindeki üç renkli fosforışıl katman noktalardan değil, yüzey boyunca yan yana sıralanmış çok sayıda ince şeritten oluşur. Bu düzenleme son derece net resimler verir. Bu tüpler günümüzde hızla eski elekli tüplerin yerini almaktadır. Katot ışınlı tüplerin yerine de, yarıiletken tekniklerinin uygulandığı düz panel ekranlar geliştirilmiştir. Minyatür televizyon aygıtlarında ise, hesap makinelerinde ve sayısal (dijital) saatlerde kullanılan türden sıvı kristalli göstericilerden yararlanılmaktadır. Herhangi bir renk üç özelliğe göre tanımlanır. Bunlar, rengin koyuluğunu ya da açıklığını gösteren parlaklık ya da seçiklik; rengin, siyah ve beyaz katılmadan önceki halini belirten ton; rengin içinde bulunan katışıksız renk oranını veren doymuşluktur (bak. Renkler). Televizyona gelen sinyalden bu özellikler yeniden oluşturularak, aslına uygun bir resim elde edilebilir.    
 
   

Bugün 1 ziyaretçi (16 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=