ABONELİK İÇİN GEREKEN BELGELER

İlk Defa Yapılacak Abonelik İşlemleri
 
     I. Şirketimizden İlk Defa Elektrik Almak İsteyen İstek Sahiplerinin Yapması Gereken İşlemler Ve İstenen Belgeler:

I. Şirketimizden İlk Defa Elektrik Almak İsteyen İstek Sahiplerinin Yapması Gereken İşlemler Ve İstenen Belgeler:

1. Talep Kabulü (Mesken ve İşyeri Ortak Belgeler):
• Talep Kartonu, 
• Şirketimize kayıtlı yetkili bir Elektrik Mühendisi veya tesisatçısı tarafından hazırlanmış plan veya proje, 
• İşe Başlama - İş Bitim Formu, (90 gün içerisinde sözleşme yapılmadığı takdirde enerji verme şartları yeniden değerlendirilir.)
• İstek yerine ait Harici Kroki, 
• Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan), veya Yapı Ruhsatı, 
• Mal Sahibi veya vekili(Noterce vekalet verilen) ise Tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğuna dair belge, 
• Kiraya vermiş ise kira kontratının fotokopisi, 
2. Sözleşme Yapılması: 
Sözleşme esnasında ilgilisinden yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak;
Mesken Sözleşmeleri İçin : 
• Sözleşme yapılacak yere ait Abone (Tesisat No) Numarası, 
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, T.C. Kimlik Numarası,
• Geldiği yere ait Abone (Tesisat No) Numarası,
İşyeri Sözleşmeleri İçin;
Şahıs Adına Yapılacak ise; 
• Sözleşme yapılacak yere ait Abone (Tesisat No) Numarası,
• Vergi levhası fotokopisi, 
• Nüfus cüzdanı fotokopisi, T.C. Kimlik Numarası,
• Geldiği yere ait Abone (Tesisat No)Numarası, 
Şirket adına yapılacak ise; 
• Sözleşme yapılacak yere ait Abone (Tesisat No) Numarası, 
• Şirket Kaşesi,
• İmza Sirküleri,
• Vergi Levhası Fotokopisi,
• Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş), Şirket şubesi varsa ve Ticaret Sicil Gazetesinde Şubenin adresi yayınlanmamışsa, Şirketin şube açılış kararı,
• Faaliyet Belgesi,
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, TC. Kimlik Numarası, (Vekalet Verenin),
• Yetkili Kişi Veya Kişiler(vekil ise noter onaylı vekaletname), Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, TC. Kimlik Numarası (Vekilin),
• Geldiği yere ait Abone (Tesisat No) Numarası,
NOT: Sanayi Sicil Belgesi olan abonelerin Sanayi İndiriminden faydalanabilmeleri için;
• Kapasite Raporu,
• Sanayi Sicil Belgesi,
nin aslı ile fotokopisini sözleşme yaptıkları Müdürlüklerin Abonman Şefliklerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Sözleşme esnasında hazır olmayan (ilgili yerden çıkarılmamış ) bu belgeler ibraz ettikleri tarihten sonraki 2. ci faturalama döneminden itibaren indirimden faydalanır. Sanayi aboneleri İndirimlerini devam ettirebilmeleri için 2 yılda bir bu belgelerini yenileyerek tekrar sözleşme yaptıkları Müdürlüklerin Abonman Şefliklerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Merdiven Otomatiği, Asansör, Hidrafor gibi Ortak Kullanım yerleri Apartman Yöneticiliği adına yapılacak ise; 
• Sözleşme yapılacak yere ait Abone (Tesisat No) Numarası, 
• Apartman Yönetimi Karar Defterinin Noterden Tasdikli başlık sayfası ile Yönetim Kararının Alındığı sayfanın fotokopisi,
• Yönetim Kaşesi, 
• Yetkili Kişi Veya Kişiler, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,T.C Kimlik Numarası (Yetkilinin),
Bina yöneticiliği olmayan yerlerde bina sahiplerinden her hangi biri adına yapılabilir. 
Bunun için gerekli evraklar;

• Sözleşme yapılacak yere ait Abone (Tesisat No) Numarası, 
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,T.C Kimlik Numarası, 
• Tapu, 
Yukarıda belirtilen ilk defa enerji alacak abonelerimizden, Sözleşme bedeli ve dağıtım bağlantı bedeli sözleşme gücüne göre tahsil edilir ve sözleşme bedelinin 1 kw bedeli (En az 6 kw’ dır) meskenlerde 13,60 TL, iş yerlerinde 38.30 TL olup; 3,00 TL dosya bedeli, %o 8,25 damga vergisi ve dağıtım bağlantı bedeli 0 -15 kw kadar 51,40TL – 15 -100 kw kadar 117.60 TL, 100 kw dan sonra 149,40 TL ; 0rta Gerilim Abonelerinden 0400 kVA 486,90 TL 400 kVA üzeri 605,10 olarak tahsil edilir. (2011 YILI FİYAT TARİFESİDİR)


Devir Abonelik İşlemleri
 
     II. İsim Değişikliği (Devir) Sözleşmeleri İçin İstenen Belgeler:

İsim Değişikliği (Devir) Sözleşmeleri İçin İstenen Belgeler:
Mesken Sözleşmeleri İçin : 
· Sözleşme yapılacak yere ait Abone (Tesisat No) Numarası,
· Mal Sahibi veya Vekili(Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğuna dair belge 
· Kiracı ise Kira Kontratının Aslı ile birlikte Fotokopisi,
· Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, T.C. Kimlik Numarası,
· Geldiği yere ait Abone (Tesisat No) Numarası, 
İşyeri Sözleşmeleri İçin:
Şahıs Adına Yapılacak ise; 
· Sözleşme yapılacak yere ait Abone (Tesisat No) Numarası,
· Mal sahibi veya vekili(Noterce vekalet verilen) ise Tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğuna dair belge, 
· Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi, 
· Vergi levhası fotokopisi, 
· Nüfus cüzdanı fotokopisi, T.C. Kimlik Numarası,
· Geldiği yere ait Abone (Tesisat No) Numarası, 
Şirket Adına Yapılacak ise; 
· Sözleşme yapılacak yere ait Abone (Tesisat No) Numarası,
· Mal sahibi veya vekili(Noterce vekalet verilen) ise Tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğuna dair belge, 
· Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi,
· Vergi levhası fotokopisi 
· İmza sirküleri,
· Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, T.C Kimlik Numarası (Vekalet Verenin),
· Şirket kaşesi,
· Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş), Şirket şubesi varsa ve Ticaret Sicil Gazetesinde Şubenin adresi yayınlanmamışsa, Şirketin şube açılış kararı
· Faaliyet Belgesi, 
· Yetkili kişi veya kişiler (vekil ise noter onaylı vekaletname),Nüfus Cüzdan Fotokopisi,TC. Kimlik Numarası(Vekilin),
· Geldiği yere ait Abone (Tesisat No) Numarası,
NOT: Sanayi Sicil Belgesi olan abonelerin Sanayi İndiriminden faydalanabilmeleri için;
· Kapasite Raporu,
· Sanayi Sicil Belgesi,
nin aslı ile fotokopisini sözleşme yaptıkları Müdürlüklerin Abonman Şefliklerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Sözleşme esnasında hazır olmayan (ilgili yerden çıkarılmamış ) bu belgeler ibraz ettikleri tarihten sonraki 2. ci faturalama döneminden itibaren indirimden faydalanır. Sanayi aboneleri İndirimlerini devam ettirebilmeleri için 2 yılda bir bu belgelerini yenileyerek tekrar sözleşme yaptıkları Müdürlüklerin Abonman Şefliklerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Merdiven Otomatiği, Asansör, Hidrafor Gibi Ortak Kullanım Yerleri Apartman Yöneticiliği Adına Yapılacak İse; 
· Sözleşme yapılacak yere ait Abone (Tesisat No) Numarası,
· Apartman yönetimi karar defterinin noterden tasdikli başlık sayfası ile yönetim kararının alındığı sayfanın fotokopisi, 
· Yönetim Kaşesi, 
· Yetkili Kişi veya Kişiler(vekil ise noter onaylı vekaletname), Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,TC. Kimlik Numarası (Vekilin),

Bina yöneticiliği olmayan yerlerde bina sahiplerinden her hangi biri adına yapılabilir. 
Bunun için gerekli evraklar; 

· Sözleşme yapılacak yere ait Abone (Tesisat No) Numarası,
· Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, TC. Kimlik Numarası,
· Tapu, 
Yukarıda belirtilen isim değişikliği (Devir) sözleşmesi yapacak abonelerimizden, Sözleşme bedeli; sözleşme gücüne göre tahsil edilir ve sözleşme bedelinin 1 kw (En Az 6 kw’ dır) bedeli meskenlerde 13,60 TL, iş yerlerinde 38.30 TL olup; 1,00 TL dosya bedeli, %o 8,25 damga vergisi tahsil edilir. (2011 YILI FİYAT TARİFESİDİR)

FATURA TUTARI NASIL HESAPLANIR
 

Sıkça Sorulan Sorular

Elektrik birim fiyatları ve zam oranları kim tarafından belirlenmektedir?
 

Elektrik birim fiyatları ve zam oranları Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ) tarafından belirlenir.

 
Elektrik birim fiyatlarını nereden öğrenebilirim?
 

Birim fiyatlarını merkez kuruluşumuz Tedaş internet sitesinden öğrenebilirsiniz. www.tedas.gov.tr

 
Yeni sözleşme yapmak için gereken belgeler nelerdir?
 

Şahıslar için: Kimlik fotokopisi, ikametgah, daha önce kullanılan tesisat numarası, vatandaşlık numarası, evsahipleri için tapu kiracılar için kira kontratının fotokopisi aslı ile birlikte. 
İşyerleri için: Tapu veya kira kontratı, vergi levhası, kimlik fotokopisi, daha önce kullanılan tesisat numarası, ikametgahi, şirketler için imza sirküleri, ticaret odası faaliyet belgesi ve kaşe istenen belgelerdir.

 
Gecikme bedeli nasıl hesaplanıyor?
 

Gecikme bedeli günlük olarak hesaplanır. Son ödeme tarihinden itibaren geçen gün
sayısına (%2/30) ve ait olduğu dönemin faiz oranına göre hesaplanır. 1 Ekim 2004 tarihi itibari ile gecikme faiz oranı %2 dir.

 
Sayacım yanlış okundu ne yapmalıyım?
 

Sayaç okuma görevlisi, "Fatura Bildiriminizi" bıraktığında, bildirimdeki "son endeks" yazan kısımdaki rakamı sayacınızdaki ile karşılaştırın. Bu karşılaştırmayı bildirimdeki "son okuma" tarihinden kaç gün sonra yapıyorsanız, (günlük_tüketim_ortalamanız x gün sayısı) kadar sayaç üzerindeki rakamın daha büyük olması gerekir. (günlük tüketim ortalaması normal tüketim için günlük ~= 4-8 kW alınabilir.)

 
Fatura tutarı nasıl hesaplanıyor (mesken)?
 

"Sayacım uzun süredir okunmuyor, Son tarifeden  faturalandırıldım" kanısı yanlıştır.
Gün_Sayısı = Son_ okuma_tarihi - İlk_okuma_Tarihi
Günlük_Tüketim = Toplam_Tüketim / Gün_sayısı 

Varsayalım ki 4 ay önce ayın 6'sında ilk okuma ve şimdi içinde bulunduğumuz ayın 20'si de son okuma tarihi olsun.
Enerji Bedeli : {(30-6) x Günlük_Tüketim) x ilk_ayın_tarifesi)+ (ikinci_ayın_tamamı x ikinci_ayın_tarifesi)+ (üçüncü_ayın_tamamı x üçüncü_ayın_tarifesi)+ (son_20_gün x son_ayın_tarifesi)} şeklindedir. 

Bu şekilde en az bir yıla kadar tarifede geriye gidilebilmekte, dolayısı ile (uygulaması varsa) kademe de toplam tüketimden değil günlük tüketim ortalaması üzerinden kontrol edilmektedir.

 
Abonelik için yapılan sözleşme kullanıcı adına olması zorunlumu?
 

Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğine göre elektrik sözleşmelerinin mutlak suretle kullanıcı adına olması gerekmektedir.

 
Kredi kartı ile fatura ödenebiliyormu?
 

Kredi kartı ile fatura ödeme imkanı bulunmuyor. Ödemelerinizi veznelerimizden, ptt veznelerinden, anlasmalı oldugumuz bankaların; şube  veznelerine veya hesabiniz var ise otomatik ödeme talimatı ile yapabilirsiniz.

 
Abonelik iptali için gerekli belgeler
  Sözleşme bitiminde tesisat numarası ve kimlik fotokopisi ile birlikte başvurularak abonelik sonlandırılır.

FATURALARINIZI NERELERE ÖDEYEBİLİRSİNİZ
ARNAVUTKÖY  
MERKEZ VEZNESİ Anadolu Mah. Necip Fazıl Cad. No:7/C Arnavutköy
BOĞAZKÖY VEZNESİ Boğazköy Merkez Mah. M.Fevzi Çakmak Cad.No:81
AVCILAR  
MERKEZ VEZNESİ Merkez Mah. Fırın Sk. No:2/B 
ÜNİVERSİTE MH. VEZNESİ Üniversite Mah. İstiklal Cad. No:12 Parseller
CİHANGİR VEZNESİ Cihangir Mah.Ormanlı Cad. No:52
STADYUM VEZNESİ Merkez Mah. Namık Kemal Cad. Turgut Özal Stadyum Önü No:14/1-D7 Avcılar/İstanbul
YEŞİLKENT VEZNESİ Yeşilkent Mah. Amasyalılar Cad. No:53/B 
GÜMÜŞPALA VEZNESİ Gümüşpala Mah.Kuru Çeşme Cad.No:35  Dükkan :2/ A
BALIKYOLU VEZNESİ Yeşilkent Mah. Balıkyolu Cad. No:100/A
DENİZKÖŞKLER VEZNESİ Denizköşkler Mah. Gümüşpala Cad. No:26/A
PARSELLER VEZNESİ Mustafa Kemal Paşa Mah. Mimar Sinan Cad. No:40/C Parseller
AMBARLI VEZNESİ Ambarlı Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:50/1
TAHTAKALE VEZNESİ Tahtakale Mah. Okul Yolu Cad. No:9/B
BAĞCILAR  
 FATİH VEZNESİ Fatih Mah. Eskipazar Cad. No.19/A Çiftlik-Bağcılar (Yeni Yürüyüş Yolu)
 KİRAZLI VEZNESİ Güneşli Mah. Kirazlı Cad. Fırınlı Sk. No:3/B
 MERKEZ VEZNESİ Sancaktepe Mah. 11. Sk. No:6 Dükkan No:1
 ÇINAR VEZNESİ Çınar Mah. 5/3. Sk. No.9/B 
 YENİGÜN VEZNESİ Bağcılar Cad. Yenigün Mah.No: 173/C 
 YENİ MAHALLE VEZNESİ Yeni Mah. Mevlana Cad. Dağlar Sk. No.7 
 GÜNEŞLİ MEYDAN VEZNESİ Hürriyet Mah. Güneşli Meydanı Cumhuriyet Cad. No.49/C 
 DEMİRKAPI VEZNESİ Demirkapı Mah. Velioğlu Cad. No:127 Malazgirt İ.Ö.O. Yanı Göztepe Meydanı 
 FEVZİ ÇAKMAK VEZNESİ Fevzi Çakmak Mah. 18. Sk. No:2 
 İTFAİYE VEZNESİ Fevziçakmak Mah. 8. Sk. No:158
 42 EVLER VEZNESİ 100. Yıl Mah. Mustafa Kemal Cad. No:19 
 AHMET KABAKLI VEZNESİ Kirazlı Mah. Ahmet Kabaklı Cad. No:49
 KİRAZLI METRO VEZNESİ Kirazlı Mah Akın Sk. No:3  Ahmet Yesevi Caddesi
 MAHMUTBEY KÖYİÇİ VEZNESİ Mahmutbey Mah. Gazi Mustafa Kemal  Cad. No:22/A
 YUNUS EMRE KÖPRÜSÜ VEZNESİ Kazım Karabekir Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No:61
 GÜNEŞLİ VEZNESİ Güneşli Mah. Evren Cad. Orkide Sk. No:2/C 
 EVREN VEZNESİ Güneşli Evren Mah. İstiklal Cad. No:10/A
 İNÖNÜ VEZNESİ İnönü Mah. 30/5-B Sk. No:1/A
 İSTİKLAL VEZNESİ Güneşli Evren Mh. İstiklal Cad. 1.Sk. No:2
BAHÇELİEVLER  
YENİBOSNA VEZNESİ Zafer Mah. Ceyhan Sk. No:6 Yenibosna
BELEDİYE VEZNESİ Barbaros Cad. Şirinevler Daimi Halk Pazarı 
CAMLIKAHVE VEZNESİ Cumhuriyet Mah. Bağcılar Cad. 1. Ara Sk. No.6
ŞİRİNEVLER VEZNESİ Şirinevler Mah. Fetih Cad. 5.Sk. No:6/5 Şirinevler
SİYAVUŞPAŞA VEZNESİ Siyavuşpaşa Mah.   M.K.Paşa Cad. No:43 /2 
SOĞANLI VEZNESİ Soğanlı Mah. Kıbrıs Cad. No:51
MAHMUTBEY CAD. VEZNESİ Hürriyet Mah. Mahmutbey Cad. No.139/3 
KOCASİNAN VEZNESİ Kocasinan Merkez Mah. Mahmutbey Cad. No.254 / 1
YAYLA VEZNESİ Siyavuşpaşa Mah. Ferit Selim Paşa Cad. Kızılcık Sk. 13/2 Yayla
YILDIRIM BEYAZIT VEZNESİ  Yeni Bosna Yıldırım Beyazıt Cad.No:143/25 Bahçelievler 
HAZNEDAR VEZNESİ Bağcılar Cad. Lale Sk. No:2 (Azeri Cami Altı)
RADAR VEZNESİ  Yenibosna Merkez Mah. Güneşli Yolu Cad. No:6/4 
ÖMÜR VEZNESİ Bahçelievler Mah. Şair Orhanveli Sk. Ömür Avm. No:22/Z-10 
FEVZİ ÇAKMAK VEZNESİ Fevziçakmak Mah.Yıldırım Beyazıt Cad.No: 37/A
AHMET YESEVİ VEZNESİ Ahmet Yesevi Cad.Anadolu Sk.Taşkent Apt.No: 37 Giriş Kat 
BAKIRKÖY  
KARTALTEPE VEZNESİ Kartaltepe Mah. Veliefendi Koşuyolu Cad. No:3/A
ZEYTİNLİK VEZNESİ Zeytinlik Mah. Türkçü Sk. Beyazlar Çapın Pasajı No: 13 / 14 
İSTANBUL CADDESİ VEZNESİ Yeni Mahalle Mah.İstanbul Cad.Mektep Arkası Sk.No:2
FLORYA VEZNESİ Florya Şenlik Mah. Efeler Sk. No:6/B
OSMANİYE VEZNESİ Osmaniye Mah. Cemiyet Sk. No:48/B
BAŞAKŞEHİR  
ŞAHİNTEPE VEZNESİ Şahintepe Mah. Eski  İstanbul Cad. No:118
GÜVERCİNTEPE VEZNESİ Güvercin Tepe Mah. Fatih Cad. No:162/1
1. ETAP VEZNESİ Ziya Gökalp Mh Başakşehir 1. Etap No: 1/ A Kiptaş Çarşı Uyum Hipermarket Girişi İkitelli
ALTINŞEHİR VEZNESİ Altınşehir Mah. Osmanbey Cad. No:48/A
4. ETAP VEZNESİ Başak Mah    Mevlana Celaleddini Rumi Cad.Başak Konut N0: 21 
BAYRAMPAŞA  
ÇİZMECİ VEZNESİ Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. Çizmeci İş Merkezi No:87 Dükkan No:86
BELEDİYE VEZNESİ Orta Mh. Abdi İpekçi Cd. No:42  
KOCATEPE VEZNESİ Kocatepe Mah. Kocatepe Cad. No.51
YILDIRIM VEZNESİ Yıldırım Mah. Kınalı Ada. Sk. No.1/2 
ŞEHİT KAMİL BALKAN VEZNESİ Yıldırım Mah. Şehit Kamil Balkan Cad. No:20/B
TERAZİDERE VEZNESİ Terazidere Mah. Manastır Cad. No:39 
ALTINTEPSİ VEZNESİ Altıntepsi Mah. Kutlu Sk. No:40/B
İSMETPAŞA VEZNESİ İsmetpaşa Mah. Tuna Cad. No:33/B
BAĞLAR VEZNESİ Orta Mah. Bağlar Cad.  No:52
BEREÇ VEZNESİ Murat Paşa Mah. Eski Edirne Asfaltı Yolu  No:21/B Uluyol-Bereç
CEVATPAŞA VEZNESİ Cevatpaşa Mah. Millet Cad. No:190/A
VATAN VEZNESİ Vatan Mah    Litros Yolu No : 18 Daire : 1/3
BEŞİKTAŞ  
ÇARŞI VEZNESİ Sinanpaşa Mah. Büyük Beşiktaş Çarşısı Ptt Yanı No:5 
IHLAMURDERE VEZNESİ Türk Ali Mah. Ihlamurdere Cad. No:55/F
ORTAKÖY VEZNESİ Ortaköy Mah. Gürcükızı Sk. No:9/A
BEYLİKDÜZÜ  
YAKUPLU VEZNESİ Yakuplu Yolu Hürriyet Bulvarı No:39/C Dükkan No:2
CUMHURİYET MH. VEZNESİ Cumhuriyet Mah. Olivium Karşısı Emekevler Çarşısı A Blok No:2
PARADISE VEZNESİ Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı Paradise Alışveriş Merkezi No.26 Zemin Kat
GÜRPINAR VEZNESİ Merkez Mah. Millet Cad.No:4   Gürpınar
İHLAS MARMARA VEZNESİ Marmara Mah. Fatih Cad. İhlas Marmara Evleri 1. Etap Büyükçarşı No:49 Yakuplu
TURGUT ÖZAL VEZNESİ Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı Perlavısta Avm Beykent
BEYLICIUM VEZNESİ Beylicium Avm E5 Üzeri No:9 Kat: -1  Ortak Alan
KAVAKLI VEZNESİ Kavaklı Mah. Marmara Cad. No:22/A
BEYOĞLU  
TAKSİM VEZNESİ Kocatepe Mah. Şehit Muhtar Ziverbey Cad. No:31/2
PİYALEPAŞA VEZNESİ Piyalepaşa Mah. Fatih Sultan Cad. Osmanoğlu Sk. No:10/B Okmeydanı 
FETİHTEPE VEZNESİ Fetihtepe Mah. Fatih Sultan Cad. No:27 
CİHANGİR VEZNESİ Cihangir Mah. Sıraselviler Cad. No:74/A
KASIMPAŞA VEZNESİ Kaptanpaşa Mah. Değirmen Arkası Sk. No:24 Kasım Paşa
KARAKÖY VEZNESİ Kemankaş Mah. Kemankaş Cad. Halil Paşa Sk. No:1/B Karaköy
HALICIOĞLU VEZNESİ Halıcıoğlu Mah. Elvandirek Sk. No:3/A
BÜLBÜL VEZNESİ Bülbül Mah. Serdar Ömer Paşa Cad. No:58/B
İSTİKLAL VEZNESİ İstiklal Cad. Tokatlıyan Pasajı No:76 (Çetinkaya Karşısı)
BÜYÜKÇEKMECE  
DİZDARİYE VEZNESİ Dizdariye Mah. Camii Sk. No:7/1
TEPECİK VEZNESİ Ulus Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:2 /A  Vatan Cad . Tepecik
SAHİL VEZNESİ Fatih Mah. İzmir Cad. Arı Pasajı No:1/A Dükkan 9 
MİMAROBA VEZNESİ Batıköy Mah. Çarmıklı Cad. Uyum Market İçi No:4/A Mimaroba 
MURATÇEŞME VEZNESİ Muratçeşme Mah. No:120 E-5 Üzeri Kiler Market 
MİMAR SİNAN VEZNESİ Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. No:27 Mimar Sinan
ÇATALCA  
MERKEZ VEZNESİ Cevdet Barın Bulvarı Tevfik Erdönmez Cad. Kaleiçi Mah. Özel İdare Pasajı Dükkan No:1
FERHATPAŞA  VEZNESİ Çatalca Girişi İlçe Emniyet Md. Karşısı No:99
ESENLER  
ÜÇYÜZLÜ VEZNESİ  Menderes Mah. İnönü Cad. No:96 Üç Yüzlü
FEVZİ ÇAKMAK VEZNESİ Fevziçakmak Mah. Şeyh Şamil Bey Cad.  No.9 
FATİH VEZNESİ Fatih Mah. Fatih Cad. No.120/B Tabya
MİMAR SİNAN VEZNESİ Mimar Sinan Mah. 75. Sk. No:8
METRO VEZNESİ Yavuz Selim Mah. İstanbul Cad. Metro Sk. No:4/A Esenler 
TURGUTREİS VEZNESİ Turgut Reis Mah. Cengiz Topel Cad. Park Sk. 20/A Atışalanı
KAZIM KARABEKİR VEZNESİ Kazımkarabekir Mah. Kazımkarabekir Cad. No:66
BARBAROS VEZNESİ Oruçreis Mah. Barbaros Cad. No:110
ÇİNÇİN DERE VEZNESİ Kazımkarabekir Mah. Çinçindere Cad. No:109/A
MERKEZ VEZNESİ Menderes Mah. 1. Sk. No:3 Dükkan No:3
ORHANGAZİ VEZNESİ Fevziçakmak Mah. Orhan Gazi Cad. No: 3/A
HAVAALANI VEZNESİ Havaalanı Mah. Taşocağı Cad. No:37/D 
TUNA VEZNESİ Tuna Mah. Sakarya Cad. No: 53 
ESENYURT  
SAADETDERE VEZNESİ Saadetdere Mah. 7. Sk. No:37 
KIRAÇ BELEDİYE VEZNESİ Merkez Mah. Deva Sk. No:70/A Kıraç İlk Kademe Belediye Başk. Hizmet Binası Kıraç
NAMIK KEMAL VEZNESİ Saadetdere Mah. Maslak Fevzi Çakmak Cad. No:10
İNCİRTEPE VEZNESİ İncirtepe Mah. Kemal Paşa Cad.No:26/1 Esenyurt
FATİH VEZNESİ Fatih Mah. Pazaryolu Cad. 902 Sk. No.94 
ÖRNEK VEZNESİ Örnek Mah Fikri Sönmez Cad No/109/B  
MEHTER ÇEŞME VEZNESİ Mehter Çeşme Mah. Ufuk Cad. No:54/A  Haramidere 
ESENKENT VEZNESİ Esenkent Mah. Süleyman Demirel Cad. Kiler Avm  İçi 
MERKEZ VEZNESİ Merkez Mah. Doğan Araslı Bulvarı Örnek İş Merkezi No:119/8 
KIRAÇ VEZNESİ Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. No:62 Kıraç
ARDIÇLI VEZNESİ Ardıçlı Mah    Ispartakule Cd. No : 42
EYÜP  
KEMERBURGAZ VEZNESİ Mimar Sinan Mah. Camii Sk. No:2/A Kemerburgaz
MERKEZ VEZNESİ Fahri Korutürk Cd. Numanoğlu Pasajı No:19/9
KARADOLAP VEZNESİ Karadolap Mah. Öztürk Sk. No:19/3 
YEŞİLPINAR VEZNESİ Çiçeksuyu Cad. Yeşilpınar Mah. No:1/A 
RAMİ VEZNESİ Cuma Mah. Reşadiye Cad. No:40 Rami 
ALİBEYKÖY VEZNESİ Namık Kemal Cad. No:99 Alibeyköy
AKŞEMSETTİN VEZNESİ Akşemsettin Mah. Cengiz Topel Cad. No:82 Alibeyköy
GÖKTÜRK VEZNESİ Merkez  Mah. Çeşmebaşı Cad. No:2/B Göktürk
NİŞANCA VEZNESİ Nişanca Mah. Eyüp Sultan Bulvarı No:68/7
İSLAMBEY VEZNESİ İslambey Mah. İslambey Cad. No:66/A
GÜZELTEPE VEZNESİ Güzeltepe Mah. Barış Sk. No:16/A 
FATİH  
AKSARAY VEZNESİ Çakırağa Mah. Namık Kemal Cad. No:154 Trafo Bitişiği
KIZ LİSESİ VEZNESİ Yavuz Selim Cad. Serin Sk.No:25
FEVZİPAŞA VEZNESİ Hırka-İ Şerif Mah. Fevzipaşa Cad. No.235/A  
KOCA MUSTAFAPAŞA VEZNESİ Koca Mustafa Paşa Mah Koca Mustafa Paşa Cad No/95/D 
SEYİT ÖMER VEZNESİ Seyit Ömer Mah.Vezir Cad.No:49/1 Şehremini
ALTIMERMER VEZNESİ  Seyitömer Mah. Altımermer Cad. No:6/B Kocamustafapaşa
KIZILELMA VEZNESİ Kızılelma Cad. No.5 Fındıkzade
NURİOSMANİYE VEZNESİ Mollafenari Mah. Mahkeme Çıkmazı Sk. Mahmutpaşa Camii Avlusu No:26-B 
MİLLET VEZNESİ Millet Cad. No:12/ A  Aksaray 
ŞEHREMİNİ VEZNESİ Şehremini Mah. Küçüksaray Meydanı Cad. No:1/1c
BALAT VEZNESİ Molla  Aşkı Mah.Ayan Cad.No:1 Balat- Fatih  
KADIRGA LİMANI VEZNESİ Şehsuvarbey Mah. Kadırga Limanı Cad. No:135-137 Kumkapı
YEDİKULE VEZNESİ İmrahor Mah.  İlyasbey Cad. No:75/A   Yedikule
SARAÇ İSHAK VEZNESİ Saraç İshak Mah. Mithatpaşa Cad. İbrahimpaşa Yokuşu No:14/A Beyazıt
HIRKA-I ŞERİF VEZNESİ Akşemsettin Mah. Hırka-İ Şerif Cad No:21 Dükkan 2 
LALELİ VEZNESİ Kemalpaşa Mah.Laleli Ordu Cad.No:278/98 Laleli 
MIHÇILAR VEZNESİ Zeyrek Mah. Mıhçılar Cad. No:27/B
TAHTAKALE VEZNESİ Ağıziçi Sk. No:12/A Tahtakale
AKŞEMSETTİN VEZNESİ Akşemsettin Mah. Akdeniz Cad. No:102/G
VEZNECİLER VEZNESİ Şehzadebaşı Cad. No:34 Vezneciler
GAZİOSMANPAŞA  
MERKEZ VEZNESİ Sarıgöl Mah. Laleli Cad. Çetinkaya Sk. No:12 Dükkan No:1 
KARADENİZ VEZNESİ Karadeniz Mah. Mehmet Akif Cad. No.61 
MEVLANA VEZNESİ Mevlana Mah. İmamhatip Bulvarı No:45 Küçükköy  
KÜÇÜKKÖY VEZNESİ Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1058 Sk. No.3/1 
BEŞYÜZEVLER VEZNESİ Beşyüzevler Hürriyet Mah. Akdeniz Cad. No:65/A
YILDIZ TABYA VEZNESİ Yıldız Tabya Mah. Yıldız Tabya Cad. No:125 
KARAYOLLARI VEZNESİ Karayolları Mah. Osmanbey Cad. No:30
PAZARİÇİ VEZNESİ Karlıtepe Mah. Ordu Cad. No:258
ŞEMSİPAŞA VEZNESİ Şemsipaşa Mah. Sokullu Mehmet Paşa Cad. No:8 Küçükköy
KARLITEPE VEZNESİ Karlıtepe Mah. Yıldız Tabya Cad. No:24/2
GÜNGÖREN  
KÖYİÇİ VEZNESİ Merkez Mh. Meydancık Sk. Bulut Sitesi B Blaok No:7 Köyiçi
MERTER VEZNESİ A. Nafiz Gürman Mh. Kınalıtepe Sk. No:21 Dükkan No:1 Merter
SOĞANLI VEZNESİ Merkez Mahallesi Soğanlı Caddesi No:76 
SANAYİ VEZNESİ Sanayi Mah. Atatürk Cad. No.80 
MERKEZ VEZNESİ Merkez Mah. Gaziosmanpaşa Cad. No.28 
GÜVEN VEZNESİ Güven Mah. İlkyuva Cad. No:46 
GENÇOSMAN VEZNESİ Gençosman Mah. Geçit Sk. No:53 Serinyayla
İNÖNÜ CAD. VEZNESİ Güven Mah. İnönü Cad. No:28
GÜNEŞTEPE VEZNESİ Güneş Tepe Mah. Bağlar Cad. No:79
TOZKOPARAN VEZNESİ Tozkoparan Mh. Cevat Açıkalın Cad. No:10 Tozkoparan
KAĞITHANE  
 SEYRANTEPE VEZNESİ Seyrantepe Mah. İspar İş Merkezi No:105/120
 MERKEZ VEZNESİ Sadabat Cad. No:5 Emrah Pasajı
 GÜRSEL VEZNESİ Gürsel Mah. 28 Nisan Cad. No.10/F 
 HAMİDİYE VEZNESİ Hamidiye Mah. Girne Cad. No:16 Sular İdaresi 
 TALATPAŞA VEZNESİ Talatpaşa Mah. Aslangazi Cad. No. 7/B Okmeydanı
 NURTEPE VEZNESİ Nurtepe Mah. Sokullu Cad. No:5/A
 GÜLTEPE VEZNESİ Gültepe Mah. Talatpaşa Cad.No:116/A
 TAŞOCAĞI VEZNESİ Çağlayan Mah.Taşocağı Cad. No:133/D
 ÇAĞLAYAN VEZNESİ Çağlayan Mah. Vatan Cad. No:37/15 Vatan Han
 SANAYİ MH. VEZNESİ Sanayi Mah. Sultan Selim Cad. No:120/A 4.Levent
 ÖRNEKTEPE VEZNESİ Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Sk. No:1/A
 HÜRRİYET VEZNESİ Hürriyet Mah. Doktor Cemil Bengü Cad. No:85/A Çağlayan
 ÇELİKTEPE VEZNESİ Çeliktepe Mah. İnönü Cad. No:7/B
KUMBURGAZ  
 MERKEZ VEZNESİ Merkez Mah. Belediye Cad. Akkum İş Merkezi Dükkan No:6 Kumburgaz
KÜÇÜKÇEKMECE  
GÜLTEPE VEZNESİ Gültepe Mah.Bağlar Cad. Alageyik Sk.No.27 Sefaköy 
ATATÜRK VEZNESİ Atatürk Mah.İkitelli Cad.No:162
ATAKENT VEZNESİ Atakent Mah. Sakakuşu Sk. No: 1  
MERKEZ VEZNESİ Fatih Mah. Kızılay Sk. No:14/3
SALI PAZARI VEZNESİ Atatürk Mah. Salı Pazarı Cad. No.19/C İkitelli
MASLAK ÇEŞME VEZNESİ Maslak Çeşme Cad. No.163 Sefaköy
SÖĞÜTLÜÇEŞME VEZNESİ Söğütlü Çeşme Mah. Atatürk Cad. No:75 Sefaköy 
TEPEÜSTÜ VEZNESİ Cumhuriyet Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad.No:5 Tepeüstü 
İSTASYON VEZNESİ İstasyon Mah. Kömürcü Yolu Cad. No.43 Halkalı 
HALKALI VEZNESİ Halkalı Merkez Mah. Mahmutbey Cad. Şahinler Pasajı No:12/7 
YARIMBURGAZ VEZNESİ Yarımburgaz Mah. Kuruçeşme Cad. No:22 Altınşehir
ZEYNEBİYE VEZNESİ Aytaç Mevki Zeynebiye Cad.No:13/B Halkalı
KEMAL PAŞA VEZNESİ Mehmet Akif Mah. Kemal Paşa Cad. No:54 
YEŞİLOVA VEZNESİ Yeşilova Mah. Reyhan Cad. No:68 Sefaköy
CENNET VEZNESİ Cennet Mah. Hürriyet Cad. No:24/2
KARTALTEPE VEZNESİ Kartaltepe Mah. Kemal Cad. No:7 Sefaköy
SULTANMURAT VEZNESİ Fevziçakmak Mah. Sultanmurat Cad. No.100/C Sefaköy
YELDEĞİRMENİ VEZNESİ  Teyfik Bey Mah.Yel Değirmeni Cad. No:35 /B Sefaköy / Küçükçekmece
KANARYA VEZNESİ Kanarya Mah. İstasyon Cad. No:31/14
MEHMET AKİF VEZNESİ Mehme Akif Mah. Aşık Veysel Cad. No: 51/B
ZİYA GÖKALP VEZNESİ Ziya Gökalp Mah. Hürriyet Cad. No:11 Özkanlar İş Merkezi Köyiçi 
SİTELER VEZNESİ Sakakuşu Sk. Atakent 2. Etap No:1 Halkalı
SARIYER  
MERKEZ VEZNESİ Şehit Mithat Yılmaz Cad. Yar Sk. No:3 
KİREÇBURNU VEZNESİ Kireçburnu Mah.  Arabayolu Cad. 184/B Ömürtepe
REŞİTPAŞA VEZNESİ Tuncay Artun Cad. No:11 Reşitpaşa
ARMUTLU VEZNESİ Fatih Sultan Mehmet Mah. Asude Sk. No:10-1/B Armutlu 
PINAR MH. VEZNESİ Pınar Mah. Çamlıbel Cad. No:74/B
BÜYÜKDERE VEZNESİ Büyükdere Mah. Çayırbaşı Cad. No:134/A
FERAHEVLER VEZNESİ Ferahevler Mah    Adnan Kahveci Cd.[Şişli Yeniköy Cad. No: 65 
İSTİNYE VEZNESİ Çayır Cad. No:10/A İstinye
SİLİVRİ  
SELİMPAŞA VEZNESİ Merkez Mah. Kadir Has Cad. No:15/C Selimpaşa
MERKEZ VEZNESİ Piri Paşa Mah. Ali Çetinkaya Cad  No:58/A
GÜMÜŞYAKA VEZNESİ Gümüşyaka Mah. 25.Cad. İnci Konakları A Blok No: 2/5
KİPA VEZNESİ General Ali İhsan Türkkan Cad. No:30 Kipa Avm
SULTANGAZİ  
ATATÜRK BULVARI VEZNESİ Uğur Mumcu Mah. Atatürk Bulvarı No:22 
ESENTEPE VEZNESİ Esentepe Merkez Mah. 2382 Sk. No:24 Sultangazi
İSMET PAŞA VEZNESİ Gazi Mah. İsmet Paşa Cad. 1344 Sk.  No:71
50. YIL VEZNESİ 50. Yıl Mah. D Cad. No:8/B 
YUNUS EMRE VEZNESİ Yunus Emre Mah. Adem Yavuz Cad. No: 17 Dükkan 1
CEBECİ VEZNESİ Cebeci Mah. Eski Edirne Asfaltı No:732/1
ORDU CAD. VEZNESİ Sultançiftliği Mah. Ordu Cad. No:133/A
75. YIL VEZNESİ 75.Yıl Mah. Fevziçakmak Cad. No:46-48/B
ŞİSLİ  
AYAZAĞA VEZNESİ Ayazağa Mah. Atatürk Cad. Ayazağa Muhtarlığı Önü G 32 No:1 Ayazağa
GÜLBAĞ VEZNESİ Şehit Ertuğrul Kabataş Cad. Fehmibey Apt. No:37 Mecidiyeköy
İZZETPAŞA VEZNESİ İzzetpaşa Mah. Avcı Sk. No:2/B
SANAYİ VEZNESİ Atatürk San. Sit. 2. Kısım 26. Sk. No.1001
MERKEZ VEZNESİ Büyükdere Cad. No:12
HALİ EDİP VEZNESİ Halide Edip Adıvar Mah. Halide Edip Adıvar Cad. No:43/A
KURTULUŞ VEZNESİ Bozkurt Mah. Kurtuluş Cad. No:135/A
FERİKÖY VEZNESİ Duatepe Mah. Baruthane Cad. No:78/B Feriköy
PROFİLO VEZNESİ Mecidiyeköy Mah. Cemal Sahir Sk. Profilo Alışveriş Merkezi No:33 Kat 2
AYAZAĞA VEZNESİ Ayazağa Mah. G 5 Sk. No:12  Ayazağa
ABİDE-İ HÜRRİYET VEZNESİ Abide-İ Hürriyet Cad. Hasat Sk. No:15/C
HALASKARGAZİ VEZNESİ Halasgargazi Cad. No:8/B Harbiye
ZEYTİNBURNU  
SÜMER VEZNESİ Sümer Mah. 18. Sk. No:11 
VELİEFENDİ VEZNESİ Veliefendi Mah. 74. Sk. No.8/10 A 
YENİDOĞAN VEZNESİ Yeni Doğan Mah. Şehitkomiser Günaydın Cad. No:142/A
TELSİZ VEZNESİ Telsiz Mah. 85. Sk. No:21 
MERKEZEFENDİ VEZNESİ Merkez Efendi Mah. G-44 Sk. No:21 Dükkan 4
NURİ PAŞA VEZNESİ Nuri Paşa Mah. 14. Sk. No:59
SEYİT NİZAM VEZNESİ Seyitnizam Mah.Mevlana Cad.No:9/1

Vezne Çalışma Saatleri:

Hafta içi :Tüm vezneler 08:00 - 16:30 

Bugün 1 ziyaretçi (17 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=